Posts

Showing posts from September, 2019

Kui on Helme, näita ust

Image
Kui ajakirjandus loobub faktidest ja muutub kõhutundepõhiseks, pole see enam ajakirjandus . Laupäeval toimus Hirvepargis valitsuse tagasiastumist nõudnud meeleavaldus, kus muuhulgas sai näha plakatit “ Kui on Helme, näita ust ”. Sündmuse vastukajana ilmus pühapäeval Postimehe veebis ja esmaspäeval paberlehes peatoimetaja Peeter Helme arvamus , mille totaalset sõda kuulutav pealkiri oli laenatud Goebbelsilt. Loos väitis peatoimetaja, et tema onu Mart Helme juhitud partei olevat liikumas poliitikamaastiku tsentrisse ja opositsiooniparteid äärmusse, ning andis mõista, et protest valitsuse vastu olevat viimaste organiseeritud. Sama kinnitas Peeter Helme teisipäeval ETVs. Meeleavaldust korraldada aidanud parteitu kodanikuna tunnen kohustust vastata. Alustame sellest, et peatoimetaja väide, nagu oleks meelevaldus erakondade korraldatud, ei vasta tõele. Meeleavalduse korraldas “Jah vabadusele, ei valedele”, mida on parema sõna puudumisel nimetatud liikumiseks. Need on inimesed,

Tõe alahindamise helmeetika

Image
Tõde on üle hinnatud, kuulutas Vahur Koorits hiljuti Sirbis . Kui tõsiselt seda väidet võtta või kuidas hinnata? Kohe järgmiseks kinnitas Koorits, et inimesi ei huvita tõde, vaid omakasu. Niisiis hindavat inimesed tõde madalamalt kui omakasu, tõde aga hinnatavat sellegipoolest liiga kõrgelt. Tuleks hinnata madalamalt. Koorits ei täpsusta, kui madalalt just, ent ilmselt mitte kuigi kõrgelt. Teisisõnu: tõde pole kuigi oluline väärtus. Need lennukad väited toovad meelde valetaja paradoksi. Kui Kooritsal on õigus, siis ei tasu tema juttu eriti tõsiselt võtta – tema enda sõnadest lähtudes ei tohiks seda üle hinnata, vaid pidada pigem väheoluliseks. Ja teisalt: kui tal pole õigus, kui tema teesid ei vasta tõele, siis pole ammugi põhjust neid tõsiselt võtta. Võime neid tõde kõrgelt väärtustades tühiseks pidada. Väljasurnud loomi: Brachyrus laticeps . Aga ärme kiirusta, pigistame ühe silma kinni ning küsime teksti eesmärgi järele. Kas eesmärgiks saaks olla omakasu kui kõrgemalt hi